Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση τη οδηγία ΜΙ 2086 EU με το πρότυπο όργανο EUROTEST 61557 της METREL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση τη οδηγία ΜΙ 2086 EU με το πρότυπο όργανο EUROTEST 61557 της METREL

Γαρούφας, Αλέξανδρος
Τζάνος, Γεώργιος

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να γνωστοποιήσουμε στο κόσμο πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας των εγκαταστάσεων και πόσο εύκολο έχει γίνει στις μέρες μας ο έλεγχος αυτών. Βάση νόμου κάθε εγκατάσταση για να εγκριθεί πρέπει να έχει ελεγχθεί και να πληρεί το κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384. Αυτός ο έλεγχος των εγκαταστάσεων γίνεται για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης και η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στους ανθρώπους, στα κατοικίδια, στα ζώα εκτροφής, αλλά και στα αγαθά που βρίσκονται στη περιοχή. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να είναι οπτικές επιθεωρήσεις αλλά και δοκιμές και μετρήσεις. Οι έλεγχοι που θα ασχοληθούμε στην εργασία μας είναι οι δοκιμές και οι μετρήσεις. Με την βοήθεια του πρότυπου οργάνου μέτρησης εγκαταστάσεων της Metrel το Eurotest EN61557. Αυτό το όργανο είναι εύχρηστο, έχει πολλές δυνατότητες, μπορεί να κάνει διάφορες μετρήσεις και να καλύψει όλες τις ανάγκες που θα έχει ο χειριστής για τον έλεγχο τω εγκαταστάσεων, έχοντας πάντα και τα απαραίτητα παρελκόμενα για κάθε μέτρηση. Η οδηγίες λήψης που δίνονται στην εργασία με συνδυασμό της θεωρίας προσπαθούν να δώσουν στον αναγνώστη – χειριστή μια πιο εμπεριστατωμένης χρήσης του οργάνου. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση κάποιων από τις πολλές λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στην εργασία, γίνετε η περιγραφή μιας πρακτικής εφαρμογής με την χρήση του οργάνου κατά την οποία μετρήθηκε η ειδική αντίσταση γης καθώς επίσης και η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια εργαζομένων
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ασφάλεια δικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.