Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των Βαλκανίων και η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου την περίοδο της μετάβασης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Τα οικονομικά χαρακτηριστικά των Βαλκανίων και η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου την περίοδο της μετάβασης

Κουλούρη, Νικολέτα

Η εργασία αναφέρεται στα οικονομικά χαρακτηριστικά των Βαλκανικών χωρών και στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου την περίοδο της μετάβασης. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι φαίνεται πως επηρέασαν δυσμενώς την πορεία των οικονομιών των Βαλκανικών χωρών και ευμενώς για τους ακριβώς αντίθετους λόγους την πορεία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, είναι οι εξής: Πρώτον, ο γεωγραφικός παράγοντας που σχετίζεται με την εγγύτητα στις πλούσιες αγορές του Βορρά καθώς επίσης και ως προς την δυνατότητά του να επηρεάζει θετικά τις συνθήκες προσφοράς. Δεύτερον, η σπουδαιότητα των αρχικών συνθηκών, δηλαδή στοιχείων που επηρεάζουν θετικά τη πλευρά της προσφοράς, κατ’επέκταση και την αναπτυξιακή διαδικασία. Τρίτον, η έλλειψη ενός αρτιωμένου και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Τέταρτον, η αποσπασματική εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την εμπέδωση των δομικών αλλαγών. Πέμπτον, οι ανεπαρκείς πολιτικές οικονομικής σταθεροποίησης. Τέλος σε ότι αφορά την Ελλάδα, η δυναμική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης φαίνεται πως έχει επηρεάσει αρνητικά τα παραγωγικά συστήματα της χώρας τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και από δυσμενή γεωγραφική θέση, τα τεχνολογικά υπέρτερα συστήματα του Ευρωπαϊκού Βορρά. Οι οικονομικές σχέσεις των Βαλκανικών χωρών κατά την περίοδο της μετάβασης αντανακλούν και προσδιορίζουν την πορεία των οικονομιών και την επιτυχία προσαρμογής τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις αυτές είναι αποτέλεσμα των πολιτικών απελευθέρωσης και ανοίγματος των αγορών που εφαρμόστηκαν μετά το 1989, αλλά και η έκφραση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων ή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των οικονομιών αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Αγροτικά προϊόντα
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)