Ενισχυτής μέσης ισχύος με HEXFET 2 x 65w

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ενισχυτής μέσης ισχύος με HEXFET 2 x 65w

Αναγνώστου, Δημήτριος

Η επεξεργασία, αποθήκευση και αναπαραγωγή σημάτων εικόνας και ήχου βρίσκονταν πάντοτε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, ενώ αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας και εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης. Ο χώρος του ήχου και της εικόνας δεν θα μπορούσε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστος από τις σημαντικές εξελίξεις που λάμβαναν χώρα. Ο ενισχυτής περιέχει όλες της βασικές βαθμίδες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μας. Αν και η όλη διάταξη βασίζεται στην ενίσχυση ενός αναλογικού σήματος από αναλογικά στοιχεία (χωρίς να χρειάζονται τα τρανζίστορ να μεταβαίνουν συν εχώς σε αποκοπή - κόρο) καλό θα ήταν για να εξασφαλίσουμε μία καλύτερη «Αναφορά στην τάση πόλωσης», ώστε να αποφεύγονται πιθανής διαρροές συνεχούς τάσης. Αυτό επιτυγχάνετε με κυκλώματα «bandgap reference circuit». Και εφόσον αναφερόμαστε σε ενισχυτή ήχου που ο «θερμοκρασιακό συντελεστή» των τρανζίστορ είναι πολύ σημαντικός, τότε επιτακτική είναι η ανάγκη για σαφή καθορισμό των τάσεων αυτών από την θερμοκρασία, δηλαδή πλήρη και αναλυτική γνώση της επίδρασης της θερμοκρασίας στην τιμή της εκάστοτε τάσης

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.