Προγράμματα ανακύκλωσης στερεών απορριμάτων με διαλογή στην πηγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Προγράμματα ανακύκλωσης στερεών απορριμάτων με διαλογή στην πηγή

Δούκα, Μαρία

Τα στερεά απόβλητα που παράγονταν σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν. Ο τρόπος με τον οποίο παράγονταν είναι ανάλογα με τις δραστηριότητες των ανθρώπων αρκετά πολύπλοκος. Η κακή διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι κανόνες που έχουν θεσμοθετηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, καθιστούν αναγκαία την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Η παραπάνω ανάγκη έχει ως συνέπεια και τη δημιουργία συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τα στερεά απόβλητα και τη διαχείριση τους και σε ευρωπαϊκό και στη συνέχεια και σε εθνικό επίπεδο. Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων εστιάζεται στη πηγή δηλαδή εκεί που παράγονται. Αυτό μπορεί να σημαίνει: • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων • Χρήση λιγότερων πόρων για την παραγωγή προϊόντων • Επιλογή καθαρότερων και λιγότερο σπάταλων μεθόδων παραγωγής • Ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να επιλέγουν συνειδητά πιο οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες Ετσι οι επικίνδυνες ουσίες σε διάφορα είδη αποβλήτων ταυτοποιούνται με σκοπό να αποκατασταθούν με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή και εναλλακτικά σχέδια προϊόντων όπου διασφαλίζεται σύστημα κλειστού κύκλου προϊόντος, δηλαδή ο παραγωγός είναι πλέον υπεύθυνος για τη συλλογή, την επεξεργασία και ανακύκλωση των αποβλήτων. Προτεραιότητα από πλευράς πολιτικής δίνεται στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και ακολουθεί η ανακύκλωση. Έτσι, απόβλητα που δεν μπορούν να προληφθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.