Ανάπτυξη συστήματος monitoring φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Εφαρμογή στον εργαστηριακό σταθμό του εργαστηρίου Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας = Development monitorig system in fotovoltaic installation. Application in the Laborator fotovoltaic station

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος monitoring φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Εφαρμογή στον εργαστηριακό σταθμό του εργαστηρίου Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας = Development monitorig system in fotovoltaic installation. Application in the Laborator fotovoltaic station

Μήτσας, Δημήτριος

Σκοπός της εργασίας είναι είναι η ενεργειακή αυτονομία ορισμένων από τα φορτία του εργαστηρίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση 20 φωτοβολταϊκών στοιχείων στην ταράτσα του εργαστηρίου τα οποία στη συνέχεια αποθήκευαν την ενέργεια σε έξι συσσωρευτές. Σε αυτήν την πτυχιακή ασχολούμαστε με την επίβλεψη και απομακρυσμένη διαχείριση των προαναφερθέντων φωτοβολταϊκών στοιχείων με την χρήση συστημάτων S.C.A.D.A. Για να το επιτευχθεί ο στόχος, χρησιμοποιείται το πρόγραμμα LabView της National Instruments και τις κάρτες ΝΙ USB-6210 & NI USB-6501. Η κάρτα έχει 16 ψηφιακές εισόδους/εξόδους και 16 αναλογικές εισόδους. Οι Ψηφιακές Ι/Ο δουλεύουν με τάση 5 VDC και οι αναλογικές έχουν εύρος από - 10V μέχρι +10 DC. Η δεύτερη κάρτα έχει 24 ψηφιακές Ι/Ο οι οποίες δουλεύουν και αυτές με συνεχόμενη τάση 5 VΤα συστήματα αυτόματου ελέγχου είχαν αποτελέσει αντικείμενο μελετών του ανθρώπου από αρχαιοτάτων χρόνων. Σκοπός του αυτοματισμού αυτού ήταν να ανοίγει και να κλείνει αυτόματα την πύλη ενός ναού συγχρόνως με το άναμμα και το σβήσιμο της φλόγας αντίστοιχα .

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.