Τα μέσα συναλλαγών στον 21ο αιώνα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2000 (EL)
Τα μέσα συναλλαγών στον 21ο αιώνα

Κλειούσης, Ελευθέριος

Η εργασία αναφέρεται στην εξέλιξη των συναλλαγών κατά τον 21ο αι. Αναλύονται οι λειτουργίες του χρήματος καθώς και τα είδη χρημάτων. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα σύγχρονα μέσα συναλλαγών καθώς και στη επίδραση τους στις επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και στην εθνική οικονομία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής κοινότητα. Τέλος αναφέρεται στα παραδοσιακά μέσα συναλλαγών και στις επιδράσεις των μελλοντικών συναλλαγματικών μέσων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.