Μελέτη θέρμανσης και ισχυρών ρευμάτων: προμέτρηση υλικών και εκτίμηση κόστους κατασκευής των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ισχυρών ρευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη θέρμανσης και ισχυρών ρευμάτων: προμέτρηση υλικών και εκτίμηση κόστους κατασκευής των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ισχυρών ρευμάτων

Ράπι, Ντριτάν

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας καθώς και η εφαρμογή της, που απαιτείται για την πραγματοποίησηδευ εκ των βασικότερων μελετών στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατάστεων κτιρίων όπως αυτές έχουν καθιερωθεί σήμερα τις μελέτες ισχυρών ρευμάτων και της μελέτης κεντρικής θέρμανσης. Στο πρωτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή για το τι ειναι μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, από τι αποτελείται και την μεθοδολογία της μελέτης της ΕΗΕ, καθώς και τι είναι ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης και ποια είναι τα βασικά του μέρη.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της πτυχιακήs, το όποιο είναι η μελέτη ισχυρών ρευμάτων και θέρμανσης σε ξενοδοχειακή μονάδα. Γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του κτιρίου, της τοποθεσίας του και από τη αποτελείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.