Μελέτη και κατασκευή τριφασικού μετασχηματιστή τεθλασμένου αστέρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη και κατασκευή τριφασικού μετασχηματιστή τεθλασμένου αστέρα

Μόκαλης, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό στην κατασκευή ενός τριφασικού μετασχηματιστή τεθλασμένου αστέρα . Ο μετασχηματιστής θα περιλαμβάνει ένα πρωτεύον τύλιγμα και δύο δευτερεύον τυλίγματα σε κάθε του πυρήνα . Στο πρωτεύον τύλιγμα του θα έχει τροφοδοσία 400V συνδεμένος σε αστέρα και στο δευτερεύον τυλίγματα του θα έχει 60V σε κάθε τύλιγμα . Η σύνδεση στο δευτερεύον τύλιγμα θα είναι τεθλασμένος αστέρας . Η ισχύς του θα είναι 600VA για κάθε πυρήνα και 1800VA συνολική ισχύς του μετασχηματιστή , η συχνότητα του σταθερή 50HZ. Η κατασκευή του μετασχηματιστή έχει σκοπό στη εξάλειψη των αρμονικών συχνοτήτων και ρευμάτων που δημιουργούνται στον πυρήνα και στα τυλίγματα του μετασχηματιστή .

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.