Ενσωμάτωση επιλογέα πολλαπλών επαφών (SCANNER) σε προτότυπη γέφυρα μέτρησης αντίστασης και αυτοματοποίηση των μετρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ενσωμάτωση επιλογέα πολλαπλών επαφών (SCANNER) σε προτότυπη γέφυρα μέτρησης αντίστασης και αυτοματοποίηση των μετρήσεων

Λάζαρη, Ελένη

Στις μέρες μας η αυτοματοποίηση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Δύναται να ελέγχονται αρκετά μηχανήματα από μακριά μέσω του υπολογιστή μας. Έτσι γίνεται και με τον επιλογέα πολλαπλών επαφών (scanner) 6664Β ο οποίος μπορεί με τη βοήθεια της γέφυρας αντιστάσεων 6675 Α να κάνει σύγκριση μιας άγνωστης αντίστασης με μια πρότυπη αντίσταση (πρότυπο HALL). Η εργασία αναπτύσσεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ότι ακριβώς χρειάστηκε να αλλάξει από το ήδη διαμορφωμένο κύκλωμα ώστε να εισάγεται σε αυτό τον επιλογέα πολλαπλών επαφών. Στο επόμενο κεφάλαιο φαίνονται οι συνδέσεις που έγιναν στο εργαστήριο, (στα καλώδια και στο scanner), καθώς επίσης και το πώς δουλεύει το κάθε σημείο του scanner από το manual στο μπρός και πίσω μέρος του. Στο τρίτο κεφάλαιο φαίνεται πώς από τον υπολογιστή μπορεί να προγραμματιστεί (BridgeWorks-R) το scanner για να κάνει τις επιθυμητές μετρήσεις. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο βγαίνουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την επεξεργασία τους για την εύρεση της αβεβαιότητας της κάθε αντίστασης που μετράται.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Αντιστάθμιση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.