Μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μονάδες φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ρήγας, Βασίλειος
Παλτατσίδης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται αναφορά στην ιστορία των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακολουθεί η μελέτη των φωτοβολταϊκών συστημάτων αέρα και νερού ξεχωριστά. Στη συνέχεια καταγράφεται η νομοθεσία που πρέπει να τηρείται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων. Τέλος αναφέρεται μια εικονική εγκατάσταση ενός συστήματος 100 Kwp στην Λακωνία και στη συνέχεια παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες : Τα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα. Τα αυτόνομα συστήματα. Και τα δυο έχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι στα πρώτα υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και η ενέργεια που παράγεται περνάει σε αυτό, ενώ στα δεύτερα δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση και ,ηενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικές καινοτομίες
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.