Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φωτοβολταϊκά συστήματα

Ασημάκης, Χρήστος

Η διπλωματική εργασία έχει ως κύριο θέμα τη μελέτη και κατασκευή της μονάδας ελέγχου ενός αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος.Το σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ,το φορτίο,τη μπαταρία και τη μονάδα ελέγχου.Η μονάδα ελέγχου πρέπει να τροφοδοτεί το εναλλασσόμενο φορτίο και παράλληλα να ελέγχει τη φόρτιση της μπαταρίας τους συστήματος χρησιμοποιώντας το Φ/Β πλαίσιο.Γίνεται αναφορά στις μονάδες και συσκευές ,που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και στις βασικές αρχές λειτουργίας τους .Επίσης παρουσιάζονται γενικότερα θέματα που αφορούν τη Φ/Β τεχνολογία και τέλος γίνεται μια μελέτη αναφορικά με τις ιδιότητες ,τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των αυτόνομων Φ/Β σε ιδιωτικό επίπεδο .

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.