Η διάκριση των εξουσιών στη σύγχρονη κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διάκριση των εξουσιών στη σύγχρονη κοινωνία

Μιχαηλίδου, Μαρία

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη διαδικασία διάκρισης των εξουσιών στη σύγχρονη κοινωνία. Η κρατική εξουσία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί το πεδίο ανάλυσης της έρευνας. Η δημόσια εξουσία στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, επιμερίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική. Οι τρεις μορφές εξουσίας διαμορφώνουν μέσα από τις συνταγματικές και τις νομικές διατάξεις τη λειτουργία και την ανάπτυξη του κράτους. Σημαντική είναι η συνεισφορά του πεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κράτος
Δημοκρατία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.