Σύγχρονες υποδομές, δημόσια έργα, οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύγχρονες υποδομές, δημόσια έργα, οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση

Καρατσίβου, Γεωργία

Στην πτυχιακή εργασία με θέμα: “Δημόσια ‘Εργα, Σύγχρονες Υποδομές, Οικολογική και Περιβαλλοντολογική Συνείδηση” θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε των όρο δημόσια έργα και θα αναλύσουμε την νομοθεσία που πλαισιώνει την διαδικασία μελέτης κατασκευής και επίβλεψης του έργου. Στην πορεία θα αναπτύξουμε τους όρους όπως οι μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και την επιρροή τους στην κατασκευή δημοσίων έργων . Και θα ακολουθήσει αναφορά σε δύο μεγάλα γεγονότα στα έργα των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας το 2004 και τους ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου το 2008. Για τα ολυμπιακά έργα της Αθήνας και του Πεκίνου θα αναφερθούμε σε μεγάλες διαφορές που υπήρχαν στα κατασκευάστηκα έργα ως προς την οικολογική και περιβαλλοντολογική συνείδηση και περιληπτικά θα αναφερθούμε σε τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο Πεκίνο. Για τις ανάγκες της πτυχιακής εργασίας δομήθηκε και ερωτηματολόγιο το όποιο συμπληρώθηκε από πενήντα κατασκευαστικές επιχειρήσεις στον νομό Λάρισας , έτσι στο τελευταίο τμήμα της πτυχιακής θα ,μπορέσουμε να σχολιάσουμε της απαντήσεις και της πληροφορίες που αυτές μας προσφέρουν με απώτερο σκοπό την διασταύρωση πληροφοριών ανάμεσα στα νομοθετικά πλαίσια και την εν ενεργεία κατασκευαστική επιχειρηματικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική
Δημόσια έργα - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.