Ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα

Παυλίδου, Χριστίνα

Στην εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν κυρίως στην παραγωγή, τη χρήση, τη διακίνηση και την κατανάλωση του φαρμάκου στη χώρα μας. Σκοπός της είναι να καταγράψει την εξέλιξη στη διακίνηση και εμπορία του φαρμάκου, να προβάλλει τη συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές σκοπιμότητες και την κερδοσκοπική συμπεριφορά των φαρμακοβιομηχανιών, τα πλεονεκτήματα ύπαρξής του φαρμάκου όσον αφορά τη ζωή του ανθρώπου, τον τρόπο που καθορίζεται η τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος, την πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια και τέλος τη σημασία της καινοτομίας για τη βιομηχανία του φαρμάκου. Πιο αναλυτικά, αναφέρονται Ο ορισμός του φαρμάκου σαν έννοια Η χρήση, αξία και διαχρονική εξέλιξη του φαρμάκου από τον τόπο και το μέσο παραγωγής μέχρι τον τελευταίο λήπτη. Η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ και η συμβολή του στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. Η χρηματοοικονομική προσέγγιση των φορέων φαρμάκου με αναφορές στη ζήτηση αναλύοντας τους παράγοντες της εγχώριας ζήτησης, τη διάρθρωση προσφοράς, τις τάσεις του εξωτερικού εμπορίου, το θεσμικό πλαίσιο και το διεθνές περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς. Έρευνες σχετικές με τη συμβολή του φαρμάκου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η ύπαρξη πλαστών φαρμάκων και άρα θα πρέπει να δείχνουμε προσοχή σε όποια φάρμακα αγοράζουμε. Τέλος, αναφέρονται κερδοσκοπικές αναφορές φαρμακοβιομηχανιών όπως α) ότι χώρες που θα μπορούσαν να παράγουν το Tamiflu (ισχυρό αντιγριπικό κατά της πρόσφατης γρίπης H1N1) πάρα πολύ φθηνά, παρόλα αυτά δεν τους επιτράπηκε επειδή κρίθηκε ασύμφορη η παραγωγή του και β) ότι μόνο το 14% του προϋπολογισμού των φαρμακοβιομηχανιών διοχετεύεται στην ανάπτυξη φαρμάκων με το υπόλοιπο ποσό να πηγαίνει στο Marketing και γίνεται κέρδη. Ένα από τα μεγαλύτερα ανοσιουργήματα της εποχής μας; Η προνομιακή και αποκλειστική πρόσβαση των ολίγων ώστε μόνο εκείνοι να κερδίζουν εις βάρος άλλων. Όποια και αν είναι η έκβαση των πραγμάτων, όσον αφορά τον κλάδο του φαρμάκου ειδικά αλλά και τους άλλους κλάδους γενικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει να προμηθεύεται το φάρμακο, καθώς όλο και περισσότερες ασθένειες ανακαλύπτονται, έρχονται στην επιφάνεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Φαρμακευτική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.