Το δέλεαρ των τραπεζών στα καταναλωτικά δάνεια σε μη ουσιαστικές ανάγκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το δέλεαρ των τραπεζών στα καταναλωτικά δάνεια σε μη ουσιαστικές ανάγκες

Καραστεργίου, Ευθαλία

Η εργασία περιγράφει τις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών, τη συμπεριφορά τους απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, καθώς επίσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούν με αυτούς. Τα πρώτα χρηματοπιστωτικά συστήματα, κάνουν την εμφάνισή τους στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας το έτος 1842. Οι τράπεζες οι οποίες κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες όπως : Κεντρικές τράπεζες, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης, Επενδυτικές Τράπεζες, Συνεταιριστικές και άλλα παρεμφερή είδη, χρησιμοποιούν διάφορα μέσα με στόχο την προώθηση των πωλήσεων. Η Προσωπική πώληση και η διαφήμιση είναι τα μέσα που μια τράπεζα χρησιμοποιεί για να προωθήσει τις ιδέες για τα νέα προϊόντα που παράγει, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να διαφοροποιηθεί από τους άλλους ανταγωνιστές, κατακτώντας την αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσα από με τις δημόσιες σχέσεις, τη χορήγηση δώρων και βραβείων στους πελάτες ή ακόμη με την παροχή διαφόρων εξυπηρετήσεων-όπως παραδείγματος χάριν την πρόταση λύσεων στα οικονομικά προβλήματα του πελάτη μέσω των τραπεζικών υπηρεσιών- προσπαθούν να προσεγγίσουν τους πελάτες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχουν βελτιωθεί πολύ στις μέρες μας, κι αυτό διότι ο τραπεζικός τομέας ξεχώρισε ανά τους αιώνες καθιστώντας πλέον ως τον πιο ανταγωνιστικό κλάδο που διαθέτει η παγκόσμια οικονομία. Οι Πιστωτικές κάρτες οι οποίες παρέχουν την ευκολία συναλλαγών σε περιπτώσεις που ο πελάτης δεν έχει μαζί του μετρητά, τα Επισκευαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια, αποτελούν τις δύο από τις τρεις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα τραπεζικά προϊόντα. Η τελευταία κατηγορία που περιέχει τα προϊόντα που παρέχουν οι τράπεζες στους καταναλωτές. Τα λεγόμενα αμιγώς καταναλωτικά δάνεια ποικίλλουν ως προς τις μορφές τους που διατίθενται προς τους δανειολήπτες με κυριότερα τα Προσωπικά Δάνεια, τα Δάνεια αγοράς αυτοκινήτων, τα Φοιτητικά δάνεια, τα Μετοχοδάνεια, διακοποδάνεια, τα Δάνεια σκαφών αναψυχής, τα Δάνεια Γάμου, Δάνεια Οικιακού Εξοπλισμού κ.α. Τέλος το γεγονός ότι τα καταναλωτικά δάνεια παρέχουν μία βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη πίστωση και το επιτόκιό τους είναι χαμηλότερο από αυτό των πιστωτικών καρτών, δεν θα πρέπει να μας αφήνει να ξεχνούμε πως η κατάχρηση των, μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εξόφλησής τους και σε συσσώρευση σημαντικού ποσού χρεών. Γι ’αυτό ο υποψήφιος δανειζόμενος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι ένα καταναλωτικό δάνειο του είναι πράγματι απαραίτητο.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.