Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Καλαμάτας, Απόστολος

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο δικτύων (Internet). Τα επιμέρους δίκτυα που το απαρτίζουν δεν είναι τίποτα άλλο από δίκτυα υπολογιστών. Το διαδίκτυο λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το όποιο αποτελείται από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα υπολογιστών τα όποια συνδέονται μεταξύ τους με το τηλεφωνικό σύστημα. Τα δίκτυα, που απαρτίζουν το διαδίκτυο ανήκουν σε ιδιώτες οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια και κυβερνήσεις. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται το Ηλεκτρονικό εμπόριο με τις τεχνολογίες που το αποτελούν και τις σημαντικότερες κατηγορίες εφαρμογών του. Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται νέοι κανόνες για την εμπορική δραστηριότητα, που ασφαλώς επηρεάζουν ή προκαλούν τα ελληνικά δεδομένα. Οι ευκαιρίες , που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολλές και ο εκσυγχρονισμός τους είναι αναγκαίος προκειμένου να πετύχουν σε αυτόν τον νέο ανταγωνισμό. Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης του ηλεκτρονικό εμπορίου στις επιχειρήσεις αναμένει να ασκήσει θετική επίδραση σε όλες τις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Καταναλωτές
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.