Η στρατηγική σκέψη στην διοίκηση επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η στρατηγική σκέψη στην διοίκηση επιχειρήσεων

Λεωνίδης, Λάζαρος

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με τον όρο στρατηγική των επιχειρήσεων, την δομή του της μεθόδου εφαρμογής του και κυρίως με την φιλοσοφία που πλαισιώνει τον όρο αυτό. Η στρατηγική είναι η τεχνική σχεδιασμού της μεθοδολογίας που ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να πετύχει τους στόχους της. Για να πετύχει μια επιχείρηση τους στόχου της βασίζεται σε μια στρατηγική την όποια θα χρησιμοποίηση στο εσωτερικό περιβάλλων και στο εξωτερικό περιβάλλων, πηγή δομής της στρατηγικής είναι το όραμα της επιχείρησης. Μια επιχείρηση διαθέτη έμψυχο υλικό και μέσα τα οποία και ονομάζουμε πόρους, η χρησιμοποίηση τους στο μέγιστο των λειτουργικών δυνατοτήτων για την επίτευξή του στόχου είναι ένα από τα καθήκοντα της στρατηγικής η όποια ορίζει τον τρόπο με τον όποιων θα δραστηριοποιούνται τα μέσα. Ο ρόλος της στρατηγικής περιλαμβάνει και την δομή σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλων. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής που θα εφαρμοστή είναι το ποιο σημαντικό τμήμα και απαιτεί την αξιοποίηση πολλών πληροφοριών, με δεδομένη την εγκυρότητα των πληροφοριών και επιθυμητό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση αυτών όπως αυτό αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο . Στην εργασία τονίζουμε την σημασία της ανάλυσής S.W.O.T ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, εργαλεία όπως S.W.O.T αποτελούν πολύτιμα πληροφοριακά εργαλεία. Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στην αξία της πληροφορίας και η όποια αποτελεί βασική πηγή για την δόμηση στρατηγικής. Η γενική φιλοσοφία της στρατηγικής βασίζεται στην παραπάνω διαδικασία. Στην πτυχιακή αναλύσαμε τα είδη το στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις αυτά πλαισιώθηκαν με παραδείγματα. Ακολούθησε αναφορά στο στρατηγικό management και στην αναγκαιότητα ελέγχου και αναπρογραμματίσου της στρατηγικής όταν αυτή κρίνεται ανεπαρκείς από τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα αποτελούν έμμεσε μορφή πληροφόρησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών. Με την παρομοίωση της στρατηγικής ως ένα παιχνίδι σκάκι θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την σύντομη περίληψη, τα πιόνια είναι στημένα και αναμένεται η πρώτη κίνηση και όπως και στην πραγματικότητα η πρώτη κίνηση φέρνει δεύτερη ως αντίδρασή ο νικητής κρίνεται από την στρατηγική που θα ακολουθήσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.