Η πολιτική της Ε.Ε. και η προστασία του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η πολιτική της Ε.Ε. και η προστασία του καταναλωτή

Μπλίκης, Βασίλειος

Με τον όρο «κατανάλωση», εννοούμε τη χρησιμοποίηση κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση ανθρωπίνων αναγκών. Η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί καθημερινή ανάγκη, που σε μεγάλη έκταση, άμεσα ή έμμεσα, καθορίζει την επιβίωση, την υγεία και την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, τη συμπεριφορά και τη στάση του ατόμου, απέναντι στον εαυτό του, στο περιβάλλον και την κοινωνία. Πολλές είναι οι επιστήμες, οι πιστοί της, καθώς και οι μελέτες μέσω των οποίων έχουν προκύψει «ενδεχόμενοι» ορισμοί, των αγαθών και των υπηρεσιών –όμως μέχρι σήμερα στερείται βεβαιότητας, ο ορισμός των ανθρώπινων αναγκών και κατ’επέκταση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, λόγω των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται από άτομο σε άτομο και από κοινωνία σε κοινωνία. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν την τρέχουσα κατάσταση και την ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή για την μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του ,αναλύουμε την συμπεριφορά του εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. Μελετώντας πιο αναλυτικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την προστασία του καταναλωτή , όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το νομικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή τα τελευταία 40χρόνια(ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του καταναλωτή και της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία τους. Γίνεται εισαγωγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή, για τις τάσεις του καταναλωτή στις Ευρωπαϊκές χώρες συγκριτικά με την Ελλάδα, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες και αξιολόγηση της σημερινής καταναλωτικής πραγματικότητας. Παρουσιάζονται τα μοντέλα της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Γίνεται εκτενή ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων καταναλωτικής συμπεριφοράς και έχει διαχωριστεί σε τέσσερις κύριες ενότητες παραγόντων: πολιτιστικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς και ψυχολογικούς, που με τη σειρά τους διακρίνονται σε μικρότερες υποενότητες. Γίνεται ανάλυση των παραμέτρων που συνθέτουν την καταναλωτική συνείδηση και το γνωστικό υπόβαθρο του σύγχρονου καταναλωτή. Εξετάζονται τα οικονομικά κριτήρια καταναλωτισμού, όπου χωρίζονται σε υποενότητες: κρίση Ευρώπης, κρίση Ελλάδας και τέλος ποια μέτρα προτείνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η πολιτική που ακολούθησε η χώρα μας για την κατανάλωση και ειδικά για το θέμα της προστασίας του καταναλωτή περιορίζονταν κυρίως στα πλαίσια του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες όμως σήμερα είναι διαφορετικές «Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή ως ασθενέστερου έγινε πλέον κοινή συνείδηση και ειδική νομοθεσία έχει αναλάβει την εξασφάλιση της προστασίας του, όταν συναλλάσσεται με προμηθευτές, που τον παρασύρουν σε αγορές με εκλεπτυσμένες μορφές marketing ή εκμεταλλεύονται την άγνοιά του ή προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη ,θέτοντας σε κυκλοφορία επικίνδυνα προϊόντα και αδιαφορώντας για την υγεία του.» Το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή ρυθμίζει τις σχέσεις μέσα στην αγορά ,όπου αντικείμενα προστασίας είναι τόσο οι προμηθευτές όσο και οι καταναλωτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές - Ευρωπαϊκή Ένωση - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.