Διοίκηση και οργάνωση μονάδων υγείας: "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διοίκηση και οργάνωση μονάδων υγείας: "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο Κοζάνης

Δεσποινιάδης, Ιωάννης

Αναλύεται η διοίκηση γενικά ενός οργανισμού, οι έννοιες του οργανισμού και της διοίκησης, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς υπηρεσιών υγείας, τη διοίκησή του, τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, τα προβλήματα, το περιβάλλον. Το πρώτο μέρος τελειώνει με την ανάλυση των αρχών διοίκησης των οργανισμών υγείας, τις ιδιαιτερότητες, τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τον συντονισμό ο οποίος απαιτείται . Παρουσιάζεται η οργάνωση των μονάδων υγείας, αναλύονται οι μορφές οργάνωσης, το περιβάλλον, καθώς και η τξινόμηση των υπηρεσιών υγείας άλλα και ο σχεδιασμός που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των μονάδων. Ενώ αναλύεται ενδελεχώς η δομή, η οργάνωση, ο λειτουργικός σχεδιασμός και το απαιτούμενο προσωπικό του Ελληνικού Νοσοκομείου σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Στο τρίτο μέρος μελετάται η περίπτωση του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου ώστε να αναδειχτούν τα προβλήματα όσο και οι ‘καλές πρακτικές’ που ακολουθήθηκαν. Παρουσιάζεται το υπάρχων προσωπικό, οι κενές οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και το σύνολο των θέσεων που θα έπρεπε να είναι καλυμμένες έτσι ώστε η λειτουργία του Νοσοκομείου να είναι η σωστή και η ενδεδειγμένη. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας τόσο για το ¨Μαμάτσειο¨ Νοσοκομείο όσο και γενικότερα για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.