Ατμοηλεκτρικοί λιγνιτικοί σταθμοί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ατμοηλεκτρικοί λιγνιτικοί σταθμοί

Μαργαρίτης, Ευάγγελος

Στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από διάφορες ορυκτές πρώτες ύλες (υγρές, στερεές, αέριες), με ενδιάμεση ενεργειακή μορφή τη θερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας. Τα ορυκτά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) έχουν εσώκλειστη ενέργεια σε χημική μορφή, η οποία απελευθερώνεται με την καύση για να παραχθεί θερμότητα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των συναφών διαδικασιών παραγωγής ενέργειας είναι ότι οι ορυκτές ύλες δεν είναι ανανεώσιμες, σε αντίθεση με το νερό, τον αέρα και την ηλιακή ενέργεια ως πρωτογενή ενεργειακή μορφή που είναι ανανεώσιμα και, θεωρητικά, αμηλής θερμοκρασίας, η οποία καταρχήν θεωρείται ενεργειακή «απώλεια», αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί ως τηλεθέρμανση για οικισμούς ή για θέρμανση διαφόρων παραγωγικών διεργασιών στη βιομηχανία. Στην Ελλάδα άρχισε τη δεκαετία του 1950 η εξόρυξη λιγνίτη από τα κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους, ο οποίος αξιοποιήθηκε ως καύσιμη ύλη για τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιούργησε η νεοσυσταθείσα τότε ΔΕΗ. Οι κυριότερες μονάδες αυτού του είδους κατασκευάστηκαν στης λιγνιτοφόρες περιοχές της Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου και της Μεγαλόπολης. Το έτος 2004 η παραγωγή λιγνίτη στη Μεγαλόπολη ανήλθε σε περίπου 14,5 εκ. τόνους και τροφοδοτήθηκαν, ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α με εγκατεστημένη ισχύ 550MW και ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β με ισχύ 300 MW

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.