Ο ορεινός τουρισμός περιπέτειας ως μέσο διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του ελληνικού τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ορεινός τουρισμός περιπέτειας ως μέσο διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του ελληνικού τουρισμού

Λιάλιου, Αποστολία

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού περιπέτειας ως μέσο διαφοροποίησης και εμπλουτισμού του Ελληνικού τουρισμού, καθώς και η ύπαρξη προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από την εκπόνηση μιας περιγραφικής έρευνας για τον νομό Αχαΐας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και τους διαθέσιμους πόρους σε συνάρτηση με τις δυνατότητες της οικονομικής, κοινωνικής και γεωγραφικής διάστασης του χώρου.Ο τουρισμός αποτελεί αδιαφιλονίκητα μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες διεθνώς. Η επικράτηση του τουρισμού και η ανάδειξή του σε σημαντικό παράγοντο οικονομικής αλλά και περιφερειακής ανάπτυξης, για αρκετές περιοχές, δεν αμβλύνε καθόλου την συμμετοχή του στην υποβάθμιση του τοπικού αλλά και του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ο τουρισμός στην μεταπολεμική περίοδο, ειδικά μετά το 1970, αποτέλεσε έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι r λειτουργία του συνδέεται με την διεθνοποίηση μεγάλου αριθμού παραγωγικών κλάδων (π.χ κλάδων παροχής οικονομικών υπηρεσιών). Ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που ο τουρισμός αναπτύσσεται, καθώς αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας που καταφέρνει να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία θεωρείται ως η σημερινή «ατμομηχανή» της οικονομίας, με μια συνεχώς αυξανομένη σημασία και πορεία στο βάθος του χρόνου. Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία του τουρισμού τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες τον έχει καταστήσε αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνούς οικονομικής θέσης του στο χάρτη του παγκόσμιου ΑΕΠ%1.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Οικοτουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.