Ο ρόλος και το πεδίο δράσης κυβερνητικών και μη οργανισμών και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων όσον αφορά την μόλυνση του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο ρόλος και το πεδίο δράσης κυβερνητικών και μη οργανισμών και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων όσον αφορά την μόλυνση του περιβάλλοντος

Σωτηριάδου, Αθηνά

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθεί κατά πόσον το κράτος, οι κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά και οι επιχειρήσεις, έχουν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διατρέχει ο πλανήτης μας και αν είναι σε θέση πραγματικά να εφαρμόσουν προγράμματα που θα βοηθήσουν το περιβάλλον μας να προστατευθεί από μελλοντικούς κινδύνους που θα προκύψουν και πόσο σημαντικό είναι να ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην μελέτη αναφέρονται παραδείγματα ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων οι οποίες προσδιόρισαν την επιχειρηματική δράση τους εντάσσοντας εθελοντικά προγράμματα της ΕΚΕ και οι οποίες πέτυχαν ουσιαστικά να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων οπότε και αποτέλεσαν θετικό παράδειγμα για άλλες εταιρείες.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.