Κακοποίηση, βιασμός και η κοινωνιοψυχολογική του διάσταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κακοποίηση, βιασμός και η κοινωνιοψυχολογική του διάσταση

Καλλιστή, Ευαγγελία

Η βία είναι χωρίς αμφιβολία ένα ανησυχητικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την σύγχρονη κοινωνία και επηρεάζεται από ένα ιδιαίτερα ευρύ σύνολο παραγόντων γεγονός που καθιστά δύσκολη και πολύπλοκη την μελέτη του φαινομένου. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται μια οσο το δυνατόν πιο πολύπλευρη προσέγγιση του φαινομένου και ειδικότερα της σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία αποτελεί μορφή της γενικότερης βίας. Μέσα απο τέσσερα κεφάλαια γίνεται προσπάθεια ανάλυσης τόσο της φύσης του φαινομένου, των διαφορετικών μορφών του, των αιτιών που το προκάλεσαν αλλά και των αποτελεσμάτων του. Επιπλέον, γίνεται σημαντική αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική κοινωνία σχετικά με την βία και την σεξουαλική κακοποίηση τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο πλαισιο της πρόληψης και την ανίχνευσης του φαινομένου της βίας όσο και της θεραπείας του. Γενικά, μέσα από την παρούσα εργασία θα πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο πως η κακοποίηση αποτελεί εγκληματική πράξη και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε καμία περίπτωση με ανοχή απο την σύγχρονη κοινωνία της οποίας χρέος αποτελεί η προστασία και απενοχοποίηση των θυμάτων του φαινομένου αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Ψυχολογικές απόψεις
Οικογένεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.