Αλληλεπίδραση τροφίμων με υλικά συσκευασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αλληλεπίδραση τροφίμων με υλικά συσκευασίας

Καρακίδου, Σοφία

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αλληλεπίδραση των τροφίμων με τα υλικά συσκευασίας. Η κατάλληλη συσκευασία αποτρέπει την επιμόλυνση των θερμικά επεξεργασμένων τροφίμων και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας και στην παράταση του χρόνου ζωής των προϊόντων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του υλικού συσκευασίας, λόγω της πιθανής αντίδρασης μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία των τροφίμων πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια αναλυτικά. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υλικά συσκευασίας, η επεξεργασία τους και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επίσης, παρουσιάζεται μια εξελιγμένη μορφή συσκευασίας όπως αυτή της τροποποιημένης ατμόσφαιρας (ΜΑΡ). Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μετανάστευση καθώς επίσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μετανάστευση ουσιών από πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες στα τρόφιμα και αντίστροφα και αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να αποφευχθεί. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα, Βιομηχανία και εμπόριο των - Ενοποίηση και συγχώνευση
Πλαστικά
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.