Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Λάλου, Εμμανουέλα
Λάλου, Χριστίνα
Νίκου, Ευαγγελία

Με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που αφορούν: Στα βιβλία που πρέπει να τηρούνται ανάλογα με τον τζίρο της κάθε επιχείρησης, με στόχο να επαληθεύονται οι οικονομικές συναλλαγές τους. Στα παραστατικά που εκδίδουν, δηλαδή στα τιμολόγια, τις αποδείξεις, τα δελτία αποστολής κ.λπ. Στα πληροφοριακά στοιχεία (συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων - πελατών προμηθευτών κ.λπ.) που πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασταυρώνονται οι συναλλαγές τους. Στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου τα βιβλία που θα τηρηθούν και τα παραστατικά που θα εκδοθούν να είναι έγκυρα (θεώρηση βιβλίων και φορολογικών στοιχείων, έγκριση χρήσης ταμειακών μηχανών κ.λπ.). Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων προβλέπει επίσης πρόστιμα για κάθε είδους παράβαση. O ΚΒΣ είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα διατάξεων, που πολλές φορές μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργανωτικό δίκαιο των επιχειρήσεων, γιατί θεσπίζει αρχές λειτουργίας, κανόνες και διαδικασίες ως προς τις συναλλαγές και γενικά τις οικονομικές πράξεις, θεσπίζει τρόπους εμφάνισης αυτών σε στοιχεία και βιβλία για τον προσδιορισμό του κάθε αποτελέσματος, συμπορεύεται με τη Λογιστική και συλλειτουργεί με την άμεση και έμμεση φορολογία, με στόχο την ορθή λειτουργία της επιχείρησης για την επίτευξη των σκοπών της, την προάσπιση των δικαιωμάτων της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.