Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Λάλου, Εμμανουέλα
Λάλου, Χριστίνα
Νίκου, Ευαγγελία

Με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που αφορούν: Στα βιβλία που πρέπει να τηρούνται ανάλογα με τον τζίρο της κάθε επιχείρησης, με στόχο να επαληθεύονται οι οικονομικές συναλλαγές τους. Στα παραστατικά που εκδίδουν, δηλαδή στα τιμολόγια, τις αποδείξεις, τα δελτία αποστολής κ.λπ. Στα πληροφοριακά στοιχεία (συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων - πελατών προμηθευτών κ.λπ.) που πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασταυρώνονται οι συναλλαγές τους. Στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου τα βιβλία που θα τηρηθούν και τα παραστατικά που θα εκδοθούν να είναι έγκυρα (θεώρηση βιβλίων και φορολογικών στοιχείων, έγκριση χρήσης ταμειακών μηχανών κ.λπ.). Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων προβλέπει επίσης πρόστιμα για κάθε είδους παράβαση. O ΚΒΣ είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα διατάξεων, που πολλές φορές μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργανωτικό δίκαιο των επιχειρήσεων, γιατί θεσπίζει αρχές λειτουργίας, κανόνες και διαδικασίες ως προς τις συναλλαγές και γενικά τις οικονομικές πράξεις, θεσπίζει τρόπους εμφάνισης αυτών σε στοιχεία και βιβλία για τον προσδιορισμό του κάθε αποτελέσματος, συμπορεύεται με τη Λογιστική και συλλειτουργεί με την άμεση και έμμεση φορολογία, με στόχο την ορθή λειτουργία της επιχείρησης για την επίτευξη των σκοπών της, την προάσπιση των δικαιωμάτων της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)