Δορυφορικές επικοινωνίες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Δορυφορικές επικοινωνίες

Πρωϊός, Ιωάννης

H πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι τηλεπικοινωνίες στο σύνολό τους, είναι η αλματώδης ζήτηση για ολοένα και μεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων, ζήτηση η οποία οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης δικτύων μεγαλύτερης χωρητικότητας. Τη ζήτηση αυτή τροφοδότησαν παράγοντες όπως η ταχεία διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου (Internet), και πιο συγκεκριμένα του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, WWW), αλλά και γενικότερα η τεχνολογική πρόοδος που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε συναφείς με τις τηλεπικοινωνίες τομείς της επιστήμης. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι και η εμφάνιση περισσότερο απαιτητικών (σε σχέση με τις παραδοσιακές) εφαρμογών που φέρουν την ονομασία εφαρμογές πολυμέσων. Οι εφαρμογές πολυμέσων στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το φυσικό τρόπο επικοινωνίας δεν περιορίζονται σε ένα μέσο, αλλά απαιτούν τον ταυτόχρονο χειρισμό δύο ή περισσότερων μέσων παρουσίασης της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως αυτές οι εφαρμογές τα επόμενα χρόνια στις τηλεπικοινωνίες απαιτείται οι διαθέσιμοι πόροι των συστημάτων μετάδοσης να αυξηθούν ραγδαία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δορυφορικές υπηρεσίες
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.