Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Γειώσεις

Θωμαϊδης, Νικόλαος

Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στα συστήματα γείωσης. Με μια ιστορική αναδρομή αναφέρονται οι λόγοι που ανάγκασαν τον άνθρωπο στη δημιουργία συστημάτων γείωσης και υπολογίζεται η αντίσταση διαφόρων συστημάτων γείωσης. Αναφέρονται διάφορες μορφές γείωσης και οι αρχές σχεδίασης συστημάτων γείωσης για υποσταθμούς. Επίσης γίνεται λόγος για την ασφάλεια γείωσης και για τα επίπεδα των ρευμάτων και των τάσεων που είναι ασφαλή για τον άνθρωπο. Επιπλέον παρουσιάζονται μέθοδοι για τη μέτρηση τόσο της αντίστασης όσο και της ειδικής αντίστασης του εδάφους. Στα κεφάλαια 9,10 και 11 παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις σχετικά με τη κρουστική σύνθετη αντίσταση, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις παραμέτρους που αναμιγνύονται. Υπολογίζεται η χωρητικότητα των πλεγμάτων γείωσης και μελετάται η σχέση ανάμεσα στη μόνιμη αντίσταση γείωσης(R) ενός πλέγματος και τη χωρητικότητά του (C). Επίσης γίνεται λόγος για την επίδραση του συντελεστή αυτεπαγωγής (L) στη κρουστική σύνθετη αντίσταση και στον υπολογισμό της, καθώς και για την επίδραση της κρουστικής σύνθετης αντίστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Γείωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.