Αυτοματισμός του συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών σε PLC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αυτοματισμός του συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών σε PLC

Τσιλιγαρίδης, Στυλιανός

 Στις βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρωταρχική μας φροντίδα είναι η καλή επιμελημένη γείωση για την προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.  Η ηλεκτρική εγκατάσταση ‘κινήσεως ’ (τροφοδοσία, προστασία, έλεγχος των ηλεκτρικών μηχανών) είναι εντελώς ξεχωριστή από την εγκατάσταση φωτισμού, ελέγχεται από ξεχωριστούς πίνακες διανομής. Για τα μηχανήματα που απαιτούν τοπικό φωτισμό και το φωτιστικό σώμα είναι ενσωματωμένο σε αυτά απαιτείται ιδιαίτερη γραμμή τροφοδότησης αυτών των φωτιστικών σωμάτων, από τον πίνακα φωτισμού. Ο γενικός φωτισμού του συγκροτήματος ελέγχεται από τον πίνακα φωτισμού. Λόγο της κατά κανόνα μεγάλης ισχύος των μηχανημάτων και για μεγαλύτερη ασφάλεια αποφεύγεται η τροφοδότηση αυτών από μια γραμμή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Αυτοματισμός
Υλικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.