Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αλεξιάδου, Αρχοντούλα

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν φιλικές μορφές ενέργειας προς το περιβάλλον, που δεν το ρυπαίνουν και δεν απαιτείται για την εκμετάλλευσή τους κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική παρέμβαση. Πρόκειται για ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, οι υδατοπτώσεις, η γεωθερμία, η βιομάζα. Αυτός ήταν και ο σκοπός της παρούσας εργασίας η ανάλυσΓ των Α.Π.Ε, παρουσιάζοντας παράλληλα και τα παγκόσμια ενεργειακά προβλήματα καθώς και την ενεργειακή κατάσταση (παγκόσμια και ελληνική). Τα κυριότερα είδη των Α.Π.Ε. είναι: η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η βιομάζα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία των αιολικών πάρκων εκτός από την αποφυγή εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της προσφοράς νέων θέσεων εργασίας. Σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, η πιο διαδεδομένη εφαρμογή συστημάτων αξιοποίησης της είναι η θέρμανση του νερού. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην παραγωγή, εγκατάσταση και εξαγωγή ηλιακών θερμικών συστημάτων και την τρίτη παγκοσμίως Όσο αφορά στις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλλουν σε υψηλό βαθμό και περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις αγροτικές διεργασίες, τη θέρμανση οικιών, τη δημιουργία ψύξης κ.τ.λ. Αποτελεί μία από τις κύριες ενεργειακές τεχνολογίες καθώς καλύπτει περί το 20% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρισμό, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες αγγίζει το 40%, αντίστοιχα. Τέλος, η βιομάζα είναι το αποτέλεσμα της φωτοσύνθεσης των φυτών, όπου η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται με μία σειρά διεργασιών. Στην Ελλάδα, η ενέργεια αυτή ποσοστό 3% των συνολικών ενεργειακών αναγκών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.