Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η συμβολή του στις κλιματικές αλλαγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η συμβολή του στις κλιματικές αλλαγές

Δημητροπούλου, Μαρία
Φούρλας, Παναγιώτης

Η Ρύπανση και η μόλυνση, η υποβάθμιση γενικά του περιβάλλοντος δεν είναι πρόβλημα που αφορά μόνο τους επιστήμονες. Δεδομένου ότι επηρεάζει τις ανθρώπινες ζωές, είναι πρόβλημα υγείας. Δεδομένου ότι επηρεάζει την ιδιοκτησία και τον πλούτο, είναι πρόβλημα οικονομίας. Δεδομένου ότι επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς ,είναι ένα πρόβλημα συντήρησης της φύσης και των φυσικών αποθεμάτων Δεδομένου ότι επηρεάζει τις αισθήσεις είναι ένα πρόβλημα αισθητικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματικές αλλαγές
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.