Επιχειρηματικό σχέδιο Μ.Ι. Μαΐλης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο Μ.Ι. Μαΐλης

Παπαδημητρίου, Παναγιώτης
Αποστόλου, Γεώργιος

Η εργασία έχει στόχο να μελετήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας ΜΑΙΛΗΣ Α.Ε. Αρχικά θα περιγράψουμε το χάρτη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή, το εξώφυλλο, την εισαγωγική σελίδα, τα περιεχόμενα, την περίληψη και στη συνέχεια περιγράφει την επιχείρηση, τόσο ως προς το εσωτερικό της περιβάλλον, όσο και ως προς το εξωτερικό της. Στη συνέχεια του επιχειρηματικού σχεδίου, αναφέρεται η επιλογή, ο προσδιορισμός και η υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας και συγκεκριμένα η στρατηγική που ακολουθεί για τα προϊόντα της, το marketing plan της, οι πωλήσεις, το διοικητικό και το οικονομικό της πλάνο και τέλος αναφέρονται οι προτάσεις που γίνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Aναφέρεται στο εταιρικό προφίλ της εταιρίας και συγκεκριμένα στα προϊόντα της και τις βιομηχανικές εφαρμογές. Aφορά στο προφίλ της διοικητικής μελέτης και συγκεκριμένα στο μάκρο περιβάλλον της εταιρίας, στη swot analysis στις στρατηγικές της αλλά και στην επικοινωνιακή της πολιτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.