Η εφοδιαστική αλυσίδα ως εργαλείο οργάνωσης και βελτιστοποίησης των συστημάτων διανομής και μεταφορών με χρήση προηγμένης τεχνολογίας = The Logistics as tool of organisation and optimisation of Distribution and Transports Systems with use of advanced technology

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η εφοδιαστική αλυσίδα ως εργαλείο οργάνωσης και βελτιστοποίησης των συστημάτων διανομής και μεταφορών με χρήση προηγμένης τεχνολογίας = The Logistics as tool of organisation and optimisation of Distribution and Transports Systems with use of advanced technology

Τζορβατζή, Αναστασία

Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής. Ουσιαστικά, ενοποιεί και ολοκληρώνει το σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις των επιχειρήσεων. Η εργασία αυτή αφορά στην συμβολή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην επίτευξη της κερδοφορίας μέσα από την μελέτη και ανάλυση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τα συστήματα μεταφοράς και διανομής και την χρήση προηγμένων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση του κόστους, τη μείωση κεφαλαιουχικών αναγκών και την βελτίωση των υπηρεσιών μιας παραγωγικής μονάδας. Η εργασία αυτή αποτελεί συμβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού για την επίτευξη κερδοφορίας μέσα από το σχεδιασμό και την ανάλυση όλων των πτυχών που σχετίζονται με δικτύων μεταφοράς και διανομής και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τη μείωση του κόστους, τη μείωση των κεφαλαιουχικών αναγκών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μιας μονάδας παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.