Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η διαχείριση των κινδύνων: πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η διαχείριση των κινδύνων: πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς

Τσιμπούρας, Ιωάννης

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού, τα τραπεζικά ιδρύματα εκτέθηκαν σε μεγαλύτερους κινδύνους, με αποτέλεσμα η τραπεζική διαχείριση να μετατραπεί από παθητική χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ρουτίνας σε δυναμική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Έτσι, εργασία θα αναφερθούμε σε όλα τα παραπάνω. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και στο ρόλο των τραπεζών ενώ θα μιλήσουμε για την εποπτική επιτροπή της Βασιλείας και συγκεκριμένα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του δεύτερου συμφώνου της (Βασιλεία ΙΙ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στους τραπεζικούς κινδύνους και τις κατηγορίες του ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους πιστωτικούς κινδύνους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.