Ηλιακός κλιματισμός = Solar cooling

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ηλιακός κλιματισμός = Solar cooling

Τζώρης, Ευάγγελος

Η ζήτηση για κλιματισμό στον οικιακό και στον τομέα των υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς ,όχι μόνο λόγω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και των απαιτήσεων για άνεση ,αλλά και λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών περιβάλλοντος ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετίας .Παράλληλα σε αρκετά νεόδμητα κτίρια έχουν εγκαταλειφθεί παλαιότερες τεχνικές παθητικού και μη-ενεργητικού δροσισμού εσωτερικών χώρων . Στην πτυχιακή αποδεικνύεται ότι ο ηλιοβοηθούμενος κλιματισμός σύμφωνα με στοιχεία από τα σχετικά έργα που έγιναν την τελευταία δεκαετία ,είναι αποδοτικός και αξιόπιστος .Παρουσιάζεται το επίπεδο ανάπτυξης των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού στην Ελλάδα σε όρους τεχνολογιών, σχεδιασμού ,αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομικών στοιχείων. Η μελέτη γίνεται συγκρίνοντας την εφαρμογή της τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές της χώρας (Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ,με χρήση διαφορετικής τεχνολογίας και σχεδιασμού των συστημάτων ,και βεβαίως συγκρίνοντας τα τυχόν πρακτικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας σε αντιπαράθεση με αντίστοιχες μονάδες συμβατικού κλιματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.