Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

Αρβανίτης, Κωνσταντίνος

Σκοπός του παρόντος νομου είναι ο εκσυγχρονισμός των ισχυουσών διατάξεων και η απλούστευση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών και κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εναρμόνιση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος.Κατά την έννοια του παροντος νομου νοούνται ως: α. Βιομηχανία ή βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλ-λα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιοτητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προ-κειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. β. Επαγγελματικά εργαστήρια: Οι τεχνικοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται αμέσως με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον απο την ασκούμενη δραστηριοτητα. γ. Αποθήκες: Είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που διαθέτουν μηχα-νολογικο εξοπλισμο για τη λειτουργία τους, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι, ανεξαρτήtως μηχανολογικού εξοπλισμού, στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ύλες και αέρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική ασφάλεια
Βιομηχανική ανάπτυξη
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)