Η διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών

Αλί Ιντρις, Μαριλένα

Ο διαπολιτισμός συνίσταται στη διαθεσιμότητα εξόδου από τα σύνορα του οικείου πολιτισμού και εισόδου στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας βάσει σχεδίων και συμβολικών συστημάτων πολλαπλών και διαφορετικών (Μπερερής, 2001:41). Το να είναι κάποιος φορέας διαπολιτισμού, σημαίνει να είναι διαθέσιμος να γίνει φορέας περισσότερων πολιτισμών, χωρίς να προδώσει το δικό του, αντίθετα να τον εμπλουτίσει, με την επαφή και τη σύγκριση, με τους δανεισμούς, την εξελικτική και δημιουργική του δυνατότητα. Βασική προϋπόθεση της διαπολιτισμικότητας είναι η ενδυνάμωση της οικείας ταυτότητας. Αντίθετα η εύθραυστη ταυτότητα κάνει δύσκολη τη σύγκριση, τη συνάφεια, την επικοινωνία με οτιδήποτε διαφέρει. Η ανασφάλεια και η σταθερότητα συνεπάγονται εσωστρέφεια, κλείσιμο στα οικεία σύνορα, αντικειμενική δυσκολία προσέγγισης των άλλων και ανάληψης του «ρίσκου» ή πραγματοποίησης κάποιας αλλαγής. Η διαπολιτισμική επικοινωνία αφορά στη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα αλλά και σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς διαφορετικών πολιτισμών, όπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Περιλαμβάνει δε τόσο τη λεκτική όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία μέσω διαφόρων κωδίκων (Νικολάου, 2005). Υπό από την πίεση των εξελίξεων η διαπολιτισμική επικοινωνία αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, αφού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έντασης που δημιουργείται από τη συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Η παρούσα εργασία στοχεύει να μελετήσει τη διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, στόχος της οποίας είναι η γνωριμία των κρατών με τους άλλους πολιτισμούς, αλλά και η διαμόρφωση μιας πολιτικής κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.