Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση πολιτιστικών μονάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση πολιτιστικών μονάδων

Βοτάνος, Αργύρης

Σκοπός της εργασίας ήταν να αναλύσει την χρηματοδότηση αλλά και οικονομική διαχείριση των πολιτιστικών μονάδων της χώρας. Οι πολιτικές μονάδες της χώρας και ιδιαίτερα τα μουσεία, είναι εκείνες οι οποίες έχουν ως ενασχόληση τις διάφορες εκφράσεις του νεότερου και σύγχρονου πολιτισμού ή τη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού στο πέρασμα του χρόνου. Από αυτές τις πολιτιστικές μονάδες στη χώρα μας, ξεχωρίζουν κυρίως τα άρτια οργανωμένα μουσεία, που παρέχουν προστασία στα συλλεγμένα αντικείμενα, αναδεικνύουν και προβάλλουν όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι απώτεροι σκοποί του κάθε προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της δημιουργίας μιας κοινής πολιτιστικής περιοχής στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και τους πολίτες της αντίστοιχα, καθώς και να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών χορηγών και λειτουργών σχετικά με την ανάπτυξη του υπερ-πολιστικού διαλόγου, γνώση της ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε λαού, πολιτιστική διαφορετικότητα καθώς και προώθηση κοινωνικοοικονομικών και κοινωνικοπολιτικών θεσμών. Επίσης, η νομοθεσία η οποία καταρτίζεται βάση ετήσιου προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρεται στην χρηματοδότηση των πολιτιστικών μονάδων της χώρας, συνδυάζεται αντίστοιχα με το σχετικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται σε επιμέρους τομείς λειτουργίας των πολιτιστικών μονάδων μέσω της προβολής τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και την διαχείριση των μονάδων ως εξής, για την περίοδο 2007-2013.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Πολιτιστική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.