Η χειροτεχνική οικοτεχνική παραγωγή στην Θράκη ως οικονομικό μάνατζμεντ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η χειροτεχνική οικοτεχνική παραγωγή στην Θράκη ως οικονομικό μάνατζμεντ

Χασάν, Πεχλιβάν-Μουχητήν

Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας να διερευνήσει την οικοτεχνική, χειροτεχνική παραγωγή στην Θράκη ως μέσο οικονομικού μάνατζμεντ. Παράλληλα σκοπό έχει να παρουσιάσει διάφορα χειροτεχνικά επαγγέλματα τα οποία έχουν χαθεί καθώς και άλλα τα οποία έχουν αντέξει στον χρόνο. Συγκεκριμένα. γίνεται αναφορά στην ιστορία της Θράκης, στην ιστορία των χειροτεχνικών επαγγελμάτων που άκμασαν στην Ελλάδα, και στην ιστορία των χειροτεχνικών επαγγελμάτων που άκμασαν στην περιοχή της Θράκης. Γίνεται μια καταγραφή των χειροτεχνικών επαγγελμάτων τα οποία δεν ασκούνται πλέον, καθώς επίσης και χειροτεχνικών επαγγελμάτων τα οποία έχουν αντέξει στο χρόνο. Παράλληλα γίνεται αναφορά στην οικογενειακή οργάνωση αυτών των επαγγελμάτων αφού τα περισσότερα από αυτά άρχισαν ως οικοτεχνικές ασχολίες που απασχολούσαν αρκετά μέλη της οικογενείας. Επιπλέον μελετώνται οι οικονομικές διαστάσεις και συμβολή των χειροτεχνικών επαγγελμάτων και της λαϊκής τέχνης στην οικονομία της Ελλάδας, οι πολιτισμικές διαστάσεις και συμβολή των χειροτεχνικών επαγγελμάτων και της λαϊκής τέχνης στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας, καθώς και οι κοινωνικές διαστάσεις των χειροτεχνικών επαγγελμάτων και των λαϊκών τεχνών. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό του προβλήματος και του αντικειμενικού σκοπού της έρευνας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συγκεκριμένου είδους έρευνας και τον σχεδιασμό της έρευνας δηλαδή τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και την επιλογή του δείγματος. Τέλος γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς επίσης παρουσιάζονται τα βασικότερα συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ως αντικειμενικό σκοπό είχε να διερευνήσει την οικοτεχνική, χειροτεχνική παραγωγή στην Θράκη ως μέσο οικονομικού μάνατζμεντ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικιακή οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.