Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανικές-οικιακές εγκαταστάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανικές-οικιακές εγκαταστάσεις

Μανούσος, Δημήτριος

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος) και χαμηλή αποδοτικότητα στην τελική χρήση ενέργειας. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο και χαμηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ενώ το Φυσικό Αέριο άρχισε να χρησιμοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια. Στοιχεία της Eurostat,το 2002, μαρτυρούν υστέρηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία επιφέρει, μεταξύ άλλων, μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και βεβαίως πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δείχνει ακόμη ότι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η ενεργειακή ένταση αυξήθηκε την περίοδο 1991-2000, δείχνοντας ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο για εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας, άρα και σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους παραγωγής

Thesis
NonPeerReviewed

Οικιακή οικονομία
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.