Πληροφοριακά συστήματα και διοίκηση μίας βιβλιοθήκης: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά = A management information system :mis of a library of Piraeus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα και διοίκηση μίας βιβλιοθήκης: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά = A management information system :mis of a library of Piraeus

Σορώτος, Γεώργιος
Ούτσας, Δημήτριος

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά καθώς και ο προσδιορισμός απαιτήσεων της με σκοπό την καλύτερη λειτουργία, αναβάθμιση και εξέλιξη της. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης πληροφοριών και συλλογής στοιχείων για τον οργανισμό διαπιστώθηκε πως πρόκειται για μια βιβλιοθήκη, η οποία δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του κοινού, παρόλο που έχει μεγάλες δυνατότητες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης. Έχοντας λοιπόν στη διάθεση της σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομή, η οποία αποτελέσει το «δομικό σκελετό» των προτάσεων μας, υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό project το οποίο αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της Βιβλιοθήκης, προσδιορίζει τα προβλήματα της και τέλος παρουσιάζει ποικίλες προτάσεις με την βοήθεια της τεχνολογίας και όχι μόνο, τις οποίες τελικά αποδέχονται θετικά οι χρήστες. Η ανάλυση και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων αγγίζει φυσικά όλους τους τομείς της βιβλιοθήκης: προσωπικό, χρήστες, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να σχηματιστεί μια πλήρη και σωστή εικόνα του οργανισμού και να δοθούν λύσεις ικανές να βελτιώσουν το προφίλ της βιβλιοθήκης, να επιλύσουν αρκετά σημεία της υπολειτουργίας της και να την καταστήσουν εναρμονισμένη με τα σύγχρονα πρότυπα και τις απαιτήσεις των εξελίξεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλιοθήκες
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.