Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: ιστορική πορεία, αρμοδιότητες, ο ρόλος της στη καθιέρωση του Ευρώ και στη σημερινή (2010) οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: ιστορική πορεία, αρμοδιότητες, ο ρόλος της στη καθιέρωση του Ευρώ και στη σημερινή (2010) οικονομική κρίση

Κρεμασμένου, Δήμητρα

Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ξεκινάμε την εργασία παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή, τι είναι, για ποιο λόγο ιδρύθηκε, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας της, οι αρμοδιότητές της, ο ρόλος της καθώς και η πορεία της στο χρόνο. Παρουσιάζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη σημερινή εποχή της κρίσης, καθώς επίσης και ο τρόπος που επηρεάζει την ευρωζώνη. Κλείνουμε το κεφάλαιο παρουσιάζοντας τη θέση της Ελλάδας στην παρούσα κρίση. Παρουσιάζονται οι αδυναμίες της Ελλάδας και πως θα καταφέρει η χώρα να ξεπεράσει την κρίση αυτή. Τέλος, διερευνάται και το ενδεχόμενο της επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή ως ενδεχόμενο «σωτηρίας» από την κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.