Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας

Κουκουβαγά, Ιωάννα

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση μεθοδολογιών υπολογισμού εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, υπό το πρίσμα της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/8/ΕΚ. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους ορισμούς της συμπαραγωγής, στην ιστορική αναδρομή της συμπαραγωγής, στο ενεργειακό status που επικρατεί στην Ευρώπη, σε γενικά (θεωρητικά και υπολογιστικά) στοιχεία της συμπαραγωγής, καθώς και παρουσίαση την δημοφιλέστερων τεχνολογιών συμπαραγωγής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται δυο μεθοδολογίες υπολογισμού εγκαταστάσεων συμπαραγωγής. Στόχος του υπολογισμού είναι ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (Primary Energy Savings – PES), σύμφωνα με την οποία μία εγκατάσταση συμπαραγωγής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ‘‘Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης’’

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.