Διοίκηση έργου: μελέτη περίπτωσης " Η Εγνατία Οδός": μία έρευνα για την ανάδειξη της σημασίας της Διοίκησης Έργων στην Διοικητική Επιστήμη και την παρουσίαση του μεγαλύτερου έργου υποδομής της χώρας της Εγνατίας Οδού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διοίκηση έργου: μελέτη περίπτωσης " Η Εγνατία Οδός": μία έρευνα για την ανάδειξη της σημασίας της Διοίκησης Έργων στην Διοικητική Επιστήμη και την παρουσίαση του μεγαλύτερου έργου υποδομής της χώρας της Εγνατίας Οδού.

Μπόλλα, Σταυρούλα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη χρήση της οργάνωσης εργασιών κατά έργα (projects) και στην συστηματοποιημένη, μεθοδική Διαχείριση των έργων αυτών (project management). Αν και μεγάλα έργα υλοποιούνταν από την εποχή του Πύργου της Βαβέλ και των Πυραμίδων, μέσα στην τελευταία δεκαετία, και κάτω από την πίεση των αναγκών ελαχιστοποίησης κόστους, περιορισμών, πόρων, ανταγωνισμού κλπ. η Διοίκηση Έργων έχει αρχίσει να παίρνει μια αυτόνομη αξία και να εξελίσσεται σε ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά αυτήν ακριβώς τη Διαχείριση Έργων ενός εργαλείου της Διοικητικής Επιστήμης. Αναλύει τη μεθοδολογία της Διοίκησης Έργων και μελετά την κατασκευή ενός από τους σημαντικότερους οδικούς άξονας της Ελλάδας της Εγνατίας Οδού ενώ αποτελεί παράλληλα ένα πολύτιμο εργαλείο Διοίκησης Έργων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να αναδείξει συνοπτικά την έννοια, την αξία αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η οργανωμένη, μεθοδική και συστηματική Διαχείριση Έργων. Θα αναφερθούν οι βασικές μέθοδοι Διαχείρισης Έργων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα παρουσιαστεί το έργο της Εγνατίας Οδού ως μελέτη περίπτωσης Διοίκησης Έργων. Τέλος θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε ότι το project management αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την βιώσιμη και κερδοφόρα επίτευξη των εταιρικών ή οργανωτικών στόχων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια έργα - Χρηματοδότηση
Διοίκηση έργου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.