Αποκοπή φορτίου για προστασία από αστάθεια τάσεως

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αποκοπή φορτίου για προστασία από αστάθεια τάσεως

Παπαϊωάννου, Αναστασία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης απώλειας ευστάθειας ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.). Προκειμένου να προστατευθεί ένα τέτοιο σύστημα σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής, εφαρμόζεται (ως έσχατο μέτρο) η αποκατάσταση του σημείου λειτουργίας με τη μέθοδο της αποκοπής φορτίου ελέγχοντας την τάση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο απλά Σ.Η.Ε: ένα σύστημα τριών ζυγών, όπου μια γεννήτρια τροφοδοτεί ένα αυτοεπαναφερόμενο φορτίο μέσω ενός μετασχηματιστή εξοπλισμένου με Σύστημα Αλλαγής Τάσης υπό Φορτίο (ΣΑΤΦ) και ένα σύστημα οκτώ ζυγών, όπου γεννήτρια με τα ίδια χαρακτηριστικά τροφοδοτεί τρία αυτοεπαναφερόμενα φορτία μέσω τριών μετασχηματιστών με μηχανισμούς ΣΑΤΦ. Στα συστήματα αυτά συμβαίνει μία διαταραχή (απώλεια μιας γραμμής μεταφοράς) οπότε και μεταπίπτουν σε αστάθεια τάσης. Η αποκοπή ενεργοποιείται όταν η τάση δικτύου πέσει κάτω από μια καθορισμένη τιμή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.