Ηλεκτροκίνηση τρένων μεταξύ πόλεων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2005 (EL)
Ηλεκτροκίνηση τρένων μεταξύ πόλεων

Λίτσας, Χρήστος
Τσόλης, Παναγιώτης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει το σύστημα της ηλεκτροκίνητης έλξεως που χρησιμοποιείται σήμερα σε μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες όπως είναι αυτοί που συνδέουν πόλεις μεταξύ των. Αρχικά στον πρόλογο δίνεται ο ορισμός της ηλεκτροκίνητης έλξεως και μια συνοπτική ιστορική αναδρομή. Ακολουθεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο που αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνητης έλξεως έναντι της μηχανοκίνητης ενώ αναλύονται τα είδη της και αξιολογούνται βάση κριτηρίων. Η αξιολόγηση αυτή αναδεικνύει το σύστημα της ηλεκτροκίνητης έλξεως 25 kV, 50 Hz ως το πλέον κατάλληλο σε μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Μεταφορικά μέσα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.