Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας(είδη, αρχή λειτουργίας, τρόποι εκκίνησης)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας(είδη, αρχή λειτουργίας, τρόποι εκκίνησης)

Νιάρου, Κωνσταντίνα

Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές εφαρμογές που με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται. Είναι φυσικό λοιπόν ότι μια μελέτη τους είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη αλλά υπάρχει και πολύ υλικό για ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία προτιμήσαμε να ασχοληθούμε λιγότερο με την μαθηματική ανάλυση και την πολύπλοκη επεξήγηση των απειροελάχιστων φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στη λειτουργία του κινητήρα. Απευθυνόμαστε κυρίως σε αυτούς που έχουν κάποια γνώση του θέματος ή που θέλουν να αποκτήσουν, σε αυτούς που τους ενδιαφέρει ο κινητήρας για χρήση και θέλουν να καταλάβουν την λειτουργίας του. Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με την εξήγηση της λειτουργίας του κινητήρα, στον υπολογισμό όλων των σημαντικών δεδομένων της μηχανής, στην περιγραφή της κατασκευής της λειτουργίας της, στις βλάβες που παρουσιάζονται και το πώς αντιμετωπίζονται. Η εργασία αυτή κλείνει με δύο κεφάλαια ίσως άσχετα με το θέμα του κινητήρα αυτό καθ’ αυτό, αλλά είναι αναγκαία. Η πρόληψη ατυχημάτων ηλεκτρικής φύσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας θα έπρεπε να βρίσκονται σε όλα τα βιβλία, συγγράμματα, και μελέτες που ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.