Ο γραμμικός προγραμματισμός: μια μελέτη εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο γραμμικός προγραμματισμός: μια μελέτη εφαρμογής

Πυρσού, Ανδρονίκη

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η έννοια του γραμμικού προγραμματισμού, η ιστορική αναδρομή και η εξέλιξή του καθώς επίσης και οι κατηγορίες προβλημάτων που επιλύονται με την μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαμόρφωση μοντέλου του γραμμικού προγραμματισμού, παρατίθενται οι υποθέσεις και γίνεται η περιγραφή της μεθόδου Simplex, οι κατηγορίες των προβλημάτων, αναλύονται τα βήματα της μεθόδου και δίνεται ιδιαίτερη βάση στον πίνακα Simplex. Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται η χρήση των τεχνητών μεταβλητών και ορισμένες σημαντικές ειδικές περιπτώσεις της μεθόδου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό επίλυσης προβλημάτων καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού, γίνεται αναφορά στην περιγραφή επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση λογιστικού φύλλου (excel) και άλλων προγραμμάτων επίλυσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως είναι το πρόγραμμα Lindo. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή και επίλυση ενός προβλήματος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η τροποποίηση του προβλήματος. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την μελέτη του συγκεκριμένου θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αλγόριθμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.