Γεννήτριες 300MW- λειτουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Γεννήτριες 300MW- λειτουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων

Πετλής, Ευάγγελος

Το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως ρευστό μεταφοράς θερμότητας έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : 1.Η μεγάλη ικανότητα του νερού να απορροφα τη θερμότητα επιτρέπει την διατήρηση σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών της περιελίξεις του στάτη και την κατασκευή μονάδων πολύ μεγάλης ισχύος ενώ ελαττώνει τα αποτελέσματα της διαστολής . 2.Το νερό δεν είναι αναφλέξμο , έχει χαμηλό κόστος και εύκολα διατίθεται παγκοσμίως .Για να επιτευχθούν τα κατάλληλα διηλεκτρικά χαρακτηρίστηκα είναι αναγκαίο να διατηρείται η ειδική αντίσταση του νερού σε υψηλές τιμές (0,5 ΜΩ .CM ) . Επίσης παραμένει πολύ εύκολα σε ικανοποιητικά επίπεδα καθαρότητας με την βοήθεια απιονιστών . Χρησιμοποιούνται συμπυκνώματα για την ψύξη του απιονισμένου νερού που κυκλοφορεί στην γεννήτρια και είναι δυνατών να βελτιωθεί το συνολικό θερμικό ισοζύγιο μιας μονάδας .

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Θέρμανση και κλιματισμός
Υδρογόνο ως καύσιμη ύλη - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.