Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των πολυεθνικών εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των πολυεθνικών εταιρειών

Γκαβαγιάς, Αλέξανδρος

Η εργασία έχει σκοπό να μελετήσει και να αναλύσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των πολυεθνικών εταιριών. Η μελέτη αρχίζει παραθέτοντας κάποια σημαντικά στοιχεία για την επιχείρηση γενικότερα, για την δομή και την εξέλιξή της στο πέρασμα των χρόνων από μικρή τοπική επιχείρηση σε επιχείρηση με αναζήτηση και επένδυση σε ξένα κράτη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολυεθνικών εταιριών. Στην συνέχεια αναλύεται η κοινωνική και εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ενώ αναλύονται και οι δράσεις γενικά των ευθυνών των επιχειρήσεων. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας στοχεύει στην ανάλυση των κινήσεων κάποιων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται συγκεκριμένα στην χώρα μας, και που χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. Οι κινήσεις αυτές ποικίλουν τόσο ως προς τον κοινωνικό τους χαρακτήρα όσο και ως προς τον περιβαλλοντικό τους χαρακτήρα. Η παρούσα εργασία τέλος κάνει χρήση όσο το δυνατόν χαρακτηριστικότερων παραδειγμάτων κοινωνικής ευθύνης , οργανωμένων έτσι, ώστε να έχουν συνέχεια και βελτίωση στο πέρασμα των χρόνων όπως π.χ. η cosmote, μια πολυεθνική επιχείρηση που είχε σαν αφετηρία την Ελλάδα, και η οποία έχει δείξει αξιόλογα δείγματα δράσης στην κοινωνική ευθύνη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πολιτική
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.